ยาดองแก้เลือด

ยาดองเหล้ากินแก้เลือดในไฟ ท่านให้โกฐทั้ง 5 คำฝอย 1 เลือดแรด 1 รากตองแตก 1 เปล้าน้อย 1 ยาดำ 1 พริกไทย 1 ดีปลี 1 ขิง 1 สะดาน 1 เจตมูน 1 ดองเหล้ากินหายแล ฯ