ยาตานขโมย

ท่านให้เอาเทียนทั้ง 5 จันทน์เทศ 1 ยาข้าวเย็นทั้ง 2 รากดิน 7 ตัว เอาแช่เหล้าไว้สักครู่ แล้วเอาออกเสียจึงเอาเครื่องยาใส่ลง ฝังข้าวเปลือก 3 คืน จึงเอามากิน แก้ตานทราง ตานขโมย ผอมแห้งหายแล