ยาฝีในท้อง

ยาฝีในท้องเป็นหนองแล้วให้กินยานี้ เอารากพุงแก 1 รากพุงดอ 1 เถาพรม 1 เถาวัลเปรียง 1 ตะลุมอิด 1 รากไทรเป็นพญารากดำก็เรียก 1 ยาข้าวเย็น 3 แว่น ต้มเหล้าครึ่ง น้ำครึ่งกินหาย แก้ลงเป็นหนอง แลเลือดก็ได้ ฯ