ยาแก้ร้อนภายใน

ยาแก้ร้อนภายใน เอาใบมะผู้ 1 ใบมะเมีย 1 ใบมะยม 1 ผักขวง 1 ผักอีไร 1 ใบสะเดา 1 เอาเท่ากันตำละลายน้ำซาวข้าวกินแก้ร้อนหาย ฯ

ยาแก้ร้อนภายใน เอายาอันนี้แก้ เอาขัดมอน 3 ต้น หญ้าปากควาย 3 กอ ต้นชุมเห็นเทศ 3 ต้น เปลือกมะเดือชุมพุร 3 ชิ้น รากกล้วยตีบ 7 ราก ตาอ้อยแดง กำมือหนึ่ง หัวคูน 3 ชิ้น ต้มเอาน้ำซาวข้าวเป็นกระสาย ทั้งกินทั้งชะโลม ถ้าเย็นนักเอาหัวคูณออกเสีย ถ้าร้อนนักเอาหัวคูณใส่ลงไปเย็นหายแล ฯ