ยาหืด

ท่านไม้เอาเปลือกส้มโอ เผาไฟให้พอบดให้ละเอียด ดองน้ำสุรา 3 คืน แล้วจึงกิน ให้เสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ หายหืดดีนักแล ฯ

ท่านให้เอายาสูบที่ดี จึงต้มน้ำให้เดือด แล้วเอายาสูบใส่ลงสักครู่ แล้วเอามากินให้ท่านเสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ กินแล้วอาเจียนออกมา แล้วจึงกินยาเปลือกส้มที่ดองไว้หายหืดแล ฯ