ยาแก้ริดสีดวง

ยาแก้ริดสีดวง 9 จำพวก เป็นในจมูก ในปาก ในทวารทั้ง 9 เอารากสลัดได 1 หัวหญ้าชันกาด 1 กะกะ 1 เปลือกสลอด 1 ข่าลิง 1 ทำแท่งฝนด้วยน้ำข่า เมื่อกินจะเสกด้วยพุทธคุณจนจบ ตีค่าไว้ 1 ชั่งทอง ฯ