ยาหอม

ยาหอมแก้ลมกาฬทั้งปวง มันให้จับขึ้นมา ให้ตามืดไม่เห็นดวงไต้ เอาว่านกีบแรด 1 ว่านร่อมทอง 1 เปราะหอม 1 รากจุกโรหินี 1 จันทร์ทั้ง 2 ลูก 2 ดอก 2 กระวาน 1 การพลู 1 เนรพูสี 1 สมอเทศ 1 สมอไทย 1 ลูกมะขามป้อม 1 ใบพิมเสน 1 เทียนดำ 1 เขากวาง 1 งาช้าง 1 ชะมด 1 พิมเสน 1 ยาทั้งนี้เอา สิ่งละ 1 บาท บดด้วยน้ำดอกไม้ แท่งไว้ แก้สวิงสวาย แก้ตามมืดหน้ามืด ในอกในใจไม่สบาย ไข้ตานทราง แลฝีดาษ ลมจับละลาย น้ำดอกไม้ แทรกกฤษณา พิมเสน ลงให้กินเถิดหายแล ฯ