ยาหืด

ยาหืดท่านให้เอาฝึกสำโรง 1 งวงตาล 1 ไม้ขี้เหล็ก 1 ไม้ข่อย 1 ไม้สะแก 1 เกลือ 1 กะลาตัวผู้ 3 ใบเผา (เอา) ด่างแช่น้ำปูนใส 3 วัน กรองให้ใส กินหืดหายแล ฯ

ยาลูกกลอน เอาไพล 10 (บาท) กระเทียม 1 (บาท) ข้าวเหนียวดำทะนาน 1 เกลือสะตุ 10 (บาท) พริกไทย 10 (บาท) กระเทียม ข้าวเหนียว พริกไทย คั่วให้เกรียมตำกับไพล แช่เหล้ากินกลางวัน ยาดองกินกลางคืน หายหืดแล ฯ