ยาปากเปื่อย

ยาทาแก้ฟัน แก้เหงือกเป็นเลือดเป็นหนอง เอาเบี้ยจั่น 3 เบี้ยเผา 1 หางปลาแห้งเผา 1 น้ำประสานทองสะตุใส่กับน้ำมันดิบ ทาตามไรฟันหาย

ยาแก้ปากเปื่อยในเหงือก เอารากหญ้าคา 1 น้ำประสานทองสะตุ 1 ใบหว้า 1 เม็ดมะกอก 1 ยาทั้งนี้คั่วให้ไหม้บดเป็นผง ละลายน้ำผึ้งทาหาย

ขน (นก) พิลาบ 1 เบญจกานี 1 เผาไฟละลายน้ำข้าวทาปากหาย