ยาอายุยืน (2)

ท่านให้เอาเปลือกมูกมัน 1 ใบมะตูม 11 เจตมูลเพลิง 1 กรุงเขมา 1 พริก 1 บอระเพ็ด 2 ส่วน พิลังกาสา 2 ส่วน ใบสลอด 2 ส่วน ตำผงละลายน้ำผึ้งกิน 3 วัน พยาธิ 8 จำพวกหายสิ้น กิน 7 วัน เสียงเพราะ กิน 15 วัน ปัญญาจำเริญ กินเดือนหนึ่ง ขี้เรื้อน 8 จำพวกหาย มงครอก็หาย

ถ้าเป็นขี้เรื้อน (ละ) ลายน้ำมันยางกินหาย ถ้าเป็นริดสีดวง (ละ) ลายน้ำมันงากินหาย ถ้าจะให้พยาธิตาย (ละ) ลายน้ำร้อนกิน ยานี้เชื่อกิน รักษาฤาษี 4 องค์ทำยากิน อายุยืนได้ 5,000 ปีแล ๆ