ยาดองเลือด

ยาดอง ท่านให้เอาใบส้มเสี้ยว 1 ใบส้มป่อย 1 ใบส้มมะขาม 1 ใบไผ่สีสุก 1 หญ้าไทร 1 ผักเป็ดทั้ง 2 สิ่งละ 1 ชั่ง ฝาง 2 ตำลึง 2 บาท กำลัง 2 ตำลึง 2 บาท ข่า 1 ดีปลี 7 ดอก พริกไทย 7 เม็ด สารส้ม 1 บาท ดินประสิว 1 บาท เถาคัน 1 มะขามเปียกปั้น 1 เกลือพอเค็ม 2 มะกรูด 33 ลูก ผ่า 4 เอา 3 ซีก ดองกินเลือดงาม ฯ

ท่านให้เอาน้ำผักเป็นแดง 1 น้ำดองดึง 1 น้ำขิง 1 น้ำผึ้ง 1 เกลือพอเค็มกวนพอข้น กินแก้เลือดลม คู่กับยาดองหายแล ฯ