ยาแก้เลือด

ท่านให้เอารากเจตมูลเพลิงแดง 1 หางไหลแดง 1 รากลำโพงกาสลักแดง 1 ขี้หนูพุก 1 เม็ดถั่วผี 1 ผักเม็ดแดง 1 บดท่าแท่งไว้ ละลายสุรากินแก้เลือดตีขึ้นวิเศษนักฯ