ยานัตกุ์

ยานัตกุ์ตำหรับหลวง เอาน้ำประสานทอง 1 โกฐสอ 1 โกฐเชียง 1 โกฐพุงปลา 1 การพลู 1 เบี้ยภูเขา 1 ชาดหรคุณ 1 สมุลแว้ง 1 บุนนาก 1 อบเชย 1 ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 สลึง ตรีกฏก 2 สลึง ปรุงชะมด พิมเสน ทำผง นัตถ์ แก้ไข้สันนิบาต ลมใน พระเศียร เพื่อโลหิตพิการ แก้วิงเวียน แก้ลมริดสีดวงในคอหายแล ฯ