ยาแก้สันนิบาตชัก

ท่านให้เอาชะครามดอกแดง 1 เนระพูสีเทศ 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร่อนทอง 1 สังกรณี 1 ลูกราชดัด 1 ลูกผักกาด 1 พริกไทย 1 ขิง 1 ดีปลี 1 บดละลายน้ำ บัวหลวงกินแก้สันนิบาต " มูกุมพันธ์ " เด็กผู้ใหญ่ก็ดี มันให้มือกำตีนกำ ถ้าหลังแหงนไปก็ดี คอแหงนก็ดี ตาเหลือกปากเบี้ยวก็ดี กินยาหาย ถ้าจะแก้ให้ยิ่งขึ้น ไปเอาชะเอมเทศ ฝนตัดยานั้นขันฑศกร ถ้าสันหลังแหงนไปฝนด้วยน้ำใบหนาด ทาน้ำ ซาวข้าวทั้งกินทั้งชะโลมหายแล ฯ