ยากษัย

ท่านให้เอาขมิ้นอ้อย 1 บอระเพ็ด 1 ใบคนทีสอ 1 พริกไทยอ่อน 1 ใบหนาด 1 ใบผักคราด 1 ใบกระเพรา 1 ใบมะตูม 1 แห้วหมู 1 ทำผงละลายน้ำผึ้งกินแก้กษัย หายแลวิเศษนัก