ยาบำรุงเลือด

ท่านให้เอาดอกดำ 1 บาท ฝาง 1 บาท เลือดแรด 1 บาท พริกไทย 1 บาท ขิง 1 บาท ดีปลี 1 บาท เปลือกตาเสือ 1 บาท เปลือกสะท้อน 1 บาท สารส้ม 1 บาท ขมิ้นเครือ 1 บาท แก่นประดู่ 1 บาท รากยอ 1 บาท ต้มกินบำรุงเลือด ขับระดูดีนักแล ฯ

ทานให้เอาขี้เหล็กทั้ง 5 แก่น ปรู 1 สักขี 1 ฝาง 1 กำลังตน 1 เถาวัลเปรียง 1 จันทน์ทั้ง 2 ใบกรรณิกา 1 ใบมะกา 1 ฝักคูณ 1 รากไม้รวก 1 โกฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 สลึง เลือดแรด 1 บาท ยาดำ 1 บาท ดอกคำฝอย 1 บาท ดีเกลือ 1 บาท สารส้ม 2 สลึง พิกุล 1 บุนนาก 1 สารภี 1 บัวหลวง 1 มะลิ 1 ต้มกินบำรุงเลือดงามดีนัก ได้ทำแล้ววิเศษนัก ฯ