ยาอายุยืน (1)

ท่านให้เอากันเกราทั้ง 5 หนัก 2 ตำลึง ใบสลอดหนัก 3 บาท เอื้องเพชรม้า 1 ตำลึง พาดไฉน (อีรุม) 1 ตำลึง เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง ว่านหางช้าง 1 ตำลึง เข้าค่า 1 ตำลึง ตำผงละลายน้ำผึ้งกินเท่าเม็ดบัว เสกด้วย (จตฺตาโร ภูริปญโญ มหายานํ อากาเสสุ ริยาวจสาครํ ยาวชีวํ ภครนฺตุ เม) กิน 15 วัน พยาธิ 7 จำพวกหาย กินเดือนหนึ่ง เกิดกำลัง 7 ช้างสาร กิน 2 เดือน คงกระพันชาตรี 3 เดือนรูปงาม 4 เดือนเสียงเพราะ 5 เดือนมีปัญญา 6 เดือน เดินบนน้ำได้ 7 เดือน ทรงไตรปิฎก 8 เดือน อายุพัน กินบ่ายหน้าไปหนบูรณ์ทำเสร็จ 28 พระองค์