ยาแก้หละ

ยาแก้หละ เอาเงี่ยงกระเบน 1 เงี่ยงปลาดุก 1 เม็ดในพุทธา 1 ยา 3 สิ่งคั่วให้เกรียม บดกับเหล้ากวาดหายแล ฯ