ด้าน นวดแผนโบราณ (นวดจับเส้น)


1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย จำรัส นามสกุล สดใส
อายุ 75 ปี เกิด / วัน เดือน / ปี 1 มกราคม 2472
สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อ นางเต็ง สดใส
บุตร / ธิดา จำนวน 8 คน • ชาย 5 คน • หญิง 3 คน
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดศิวาราม
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลลำตาเสา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทร. 0-7970-2331
2. ความเป็นมาและภูมิหลัง

ลุงจำรัส สดใส ได้ศึกษาวิธีนวดแผนโบราณจากคุณพ่อ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) โดยเริ่มสนใจจริงเมื่ออายุประมาณ 27 ปี สาเหตุเพราะ ตัวเองป่วยมีอาการท้องบวม และปวดมากเวลานอนต้องใช้ผ้าขาวม้ารัดที่ท้องตัวเองไว้เพื่อช่วยให้อาการปวดท้องน้อยลง
ลุงจำรัสเล่าว่า คุณพ่อได้นวดจับเส้นและต้มยาหม้อให้ดื่ม (ยาแผนโบราณ) ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงหายจากอาการดังกล่าวและได้ฝึกฝนวิธีนวดจับเส้นและ ยาแผนโบราณควบคู่กันไป ประมาณ 1 ปี จนเกิดความเชี่ยวชาญเมื่ออายุประมาณ 28 ปี จนถึงปัจจุบันรับนวดให้บุคคลทั่วไปโดยจะคิดค่ายกครูจำนวน 12 บาทพร้อมดอกไม้ธูปเทียน ไม่เรียกร้องราคาตามแต่จะให้ ใช้เวลาในการนวดครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
3. ประวัติผลงาน (การเผยแพร่ผลงาน)

ลุงจำรัส สดใส อยากจะถ่ายทอดวิชานวดจับเส้นและยาแผนโบราณให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่น และทุกคนที่สนใจจะดีมาก
4. ปัญหาและอุปสรรค

- ลุงจำรัส สดใส ขณะนี้อายุมากแล้ว ซึ่งการนวดต้องใช้แรงพอสมควร

- อยากถ่ายทอดความรู้ให้โดยไม่คิดสตางค์ แต่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเท่าที่ควร