ยาแก้ขี้เยี่ยวไม่ออก

ถ้าเป็นขี้เยี่ยวไม่ออก เอาใบมะเกลือ 1 ใบราชพฤกษ์ 1 ทนดี 1 ใบขี้กา 1 ต้มกินหายแล ฯ