ยาแก้กาฬ

ยาแก้กาฬภายในภายนอก สารพัดกาฬทั้งปวง ขึ้นลิ้น ขึ้นคอ ขึ้นจมูก ขึ้นทั่วทั้งกาย เอาพิษนาศณ์ 1 รากลำโพง 1 รากมะยม 1 รากขัดมอนตัวผู้ 1 ฝาง 1 หอมแดง 1 ลูกผักชี 1 หนามขี้แรด ตาลขโมย 1 รากจิก 1 ใคร่น้ำ 1 น้ำสมอเป็นกระสายทั้งกิน ทั้งทา แก้กาฬทั้งปวง ตีค่าไว้แสนตำลึงทองแล ฯ