ยาแก้ลิ้นหด

แก้ลิ้นหดพูดล่อแล่ เอารากผักหวานบ้าน 1 ว่านน้ำ 1 รากกระเพรา 1 ฝนกับน้ำมะนาวกิน พูดได้ แลฯ