ยามหานิล

ยามหานิล เขากวาง 1 งาช้าง 1 กระดูกงูเหลือม 1 เขาควายเผือก 1 ลูกประคำดีควาย 1 ลูกมะกอก 1 หอยขม 1 หอยแครง 1 หวายตะค้า 1 เบี้ยจั่น 1 หนังแรด 1 หนังกระเบน 1 หางปลาแห้ง 1 หัวกา 1 รากลำโพงแดง 1 บุนนาก 1 สารภี 1 บัวหลวง 1 ใบทองกลางใบมน 1 ใบระงับ 1 บดทำแท่ง แก้ไข้สารพัดไข้ ใช้สารพัดหาย ฯ