ยาแก้ไข้ราก

ยาต้มแก้ไข้ราก เอารากมะเดื่อ 1 รากชิงชี่ 1 รากท้าวยายม่อม 1 รากคนทา 1 รากย่านาง 1 ใบมะผู้ มะเมีย มะเฟือง รากมะพร้าว 1 รากหนาด 1 รากตาล 1 รากหวายขม 1 รากพุงดอ 1 รากผักขาว 1 รากตำลึง 1 ใบมะยม 1 ต้มกินแก้เชื่อม แก้ร้อน แก้คลั่ง แก้มัว กินหายแลฯ