ยาแก้ไข้พิษ

ยาต้มขรัวตามี เอาท้าวยายม่อม 1 เถาย่านาง 1 คนทา 1 ขิงชี่ 1 รากมะเดื่อ 1 รากพุงแก 1 รากหญ้าคา 1 รากหวายขม 1 รากมะกล่ำเครือ 1 ก้านสะเดา 33 ก้าน ต้ม 3 เอา 1 กินแก้ไข้พิษดีนักแลฯ