ยาธนูกากลัว

ยาชื่อว่าธนูกากลัว กากลัวธนูฉันใด ลมก็กลัวยาฉันนั้น แก้ลมได้ 60 จำพวก ขับลม ไล่ลมวิเศษนัก ท่านจึงให้เอา โกฐทั้ง 5 เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท พริกหอม 1 พริกไทยล่อน 1 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท ดอกคำไทย 1 บาท ลูกกะวาน 2 บาท กานพลู 2 บาท ดีปลี 2 บาท เจตพังคี 1 ตำลึง 2 บาท หัสคุณเทศ 1 ตำลึง ตำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำร้อน กินหายลมแลฯ