ยาพยาธิ

ยาพยาธิ ท่านให้พลีเอาเปลือกทิ้งถ่อนจงดี เอาหมาก 3 คำ เบี้ย 3 เบี้ย กระทงใบหนึ่ง ลับเงาถากขึ้นไป 3 เปลือก เอายาเท่าเจ้าตัว แช่เหล้าฝังข้าวเปลือกไว้ 7 วัน เมื่อจะกิน (เอา) ข้าวตอกดอกไม้บูชา เอาหนังรองนอนตัวออกเป็นกอง หายแล ฯ