ยาริดสีดวง

ยากินแก้ริดสีดวง ตัวออกได้หาย เอายางสลัดใดถ้วย 1 เบญจกูล 5 ตรีกฏุก 1 เทียนทั้ง 5 ลูก 2 ดอก 2 กระวาน 1 กานพลู 1 โกฐทั้ง 9 ดองดึง 1 เลือดแรด 1 ปลาดุกตัว 1 สับให้ป่น 1 มะพร้าวทึกทึกผลหนึ่งฝานหัว เอายาใส่ในลูกมะพร้าว สุมไฟแกลบไว้ 3 วัน 3 คืน อย่าให้ใคร?ขอไฟ ตั้งกำลังยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ไว้เพดาน ลงยันต์แปดทิศล้อม ครบ 3 วันแล้ว เอายามาบด ปั้นเท่าลูกมะแว้ง กิน 3 เม็ด วันละ 2 หน เช้า เย็น กินแห้งหายวิเศษนักแลฯ