ยารุมูตร

หัวปลาใหลพลู 1 สารส้ม 1 บาท ยาข้าวเย็น 1 เขมาเหล็ก 1 ต้มกินรุมูตร วิเศษนักแล ฯ