ยาน้ำมันเรียกเนื้อ

ยาน้ำมันเรียกเนื้อดีนัก เอาน้ำมันขมิ้นชันถ้วย 1 ดีตะเข้ 1 ดีตะพาบน้ำ 1 ดีงูเหลือม 1 พอควรละลายในน้ำ ปรุงพิมเสน การบูรลง ไว้ใส่ฝีบาดแผลมีดบาด 3 วัน หายแล