ยาขี้เรื้อน

เอาลูกกระเบาทะนาน 1 คั่ว เปล้าทั้ง 2 เอาสิ่งละ 1 บาท หัสคุณเทศ 1 บาท ดีปลี 1 บาท การบูร 1 บาท เบญจกูลสิ่งละ 1 บาท พริกไทยอ่อน 1 บาท ตำผงกินกับกล้วยสุก ดูพอควร ห้ามของแสลงน้ำตาล การประเวณี นอกกว่านั้นไม่ห้าม กินยาถ้วน 7 วัน แล้วรมด้วยสมอทะเลทั้ง 5 ห้ามอย่าให้หม้อ แลคนทั้งปวงอยู่ใต้ลม ครั้นรมแล้ว โรงกระแซงนั้นเผาไฟเสีย แล้วกินยาไปอีก 7 วัน รมอีก ลางคนรม 7 ครั้งจึงหาย ฯ