ยาสมานฝี

ยาสมาน เอารากมะกรูด 1 รากส้มป่อย 1 รากเขยตาย 1 รากกร่าง 1 ต้มกินร่ำไป ทั้งสมาน ทั้งขับหนองด้วย แก้ภายในหายแลฯ