ยาฝีในท้อง

ยาฝีในท้อง เป็นหนองแล้วก็ดี ยังก็ดี กินยานี้ร่ำไปเถิด ท่านจึงให้เอายา ข้าวเย็น 2 ตำลึง 2 บาท เถาวัลย์เปรียง 1 แก่นกันเกรา 1 รากกระทุงหมาบ้า 1 ต้มกินเอาเหล้าครึ่ง น้ำครึ่ง ถ้าจืดแล้วต้มไปอีก กินไปเถิด ตาสุก บ้านสะแกให้ไว้ ดีนักแล ฯ

ของท่านวัดบางพุทรา ได้ใช้แล้วหายมามาก เอารางแดง รางขาว เปลือกสะท้อน 1 รากชะอม 1 กะทุงหมาบ้า 1 รากพุงคอ 1 เถาวัลย์เปรียง ต้มกินร่ำไปเถิดหายแลฯ

ยาตาหมอจันกรุงเก่า กินแก้ฝีในท้อง เอารากลั่นทม 1 รากข่อย 1 รากคาง 1 เอาสิ่งละ 5 ตำลึง ให้พลีเอาทุกสิ่ง ยาข้าวเย็นใส่พอสมควร ต้มกิน ถ้าจะให้ลงแทรกดีเกลือ เป็นยาเกลื่อนฝีและผ่าฝี กินไปทุกวันแล้วดูอาการ พอจะสมานได้ก็ให้สมานแล ฯ