ยาฝีในท้อง (1)

ยาต้มกินแก้ฝีในท้อง สารพัดฝี ฝีตับแรด ฝีปลวก ฝีมะเร็งทรวง ฝีรวงผึ้ง ฝีคัณฑสูตร และฝีอื่น ๆ นอกกว่านี้ก็ดี ให้กินยา 2 ขนานนี้ร่ำไปเถิดหายแล ฯ

ยาต้มนั้นท่านให้เอา รากกะทกรก 1 โพกพาย 1 เถาวัลย์เปรียง 1 รากมะดูกทั้ง 2 ยาข้าวเย็นทั้ง 2 เอาสิ่งละ 2 ตำลึง 2 บาท ต้มน้ำครึ่ง เหล้าครึ่ง เงินผูกคอหม้อ 1 บาท เมื่อต้มเอาขันใส่น้ำวางบนปากหม้อยา ถ้าน้ำร้อนแล้วเปลี่ยนน้ำร้อนออกเสียเอาน้ำเย็นใส่ลงในขัน ทำให้ได้ 3 ครั้ง แล้วเอากระดาษปิดปาก หม้อยา จึงลงยันต์อันนี้ใส่กระดาษ ปิดปากหม้อ

ยาฝีหม้อนี้คู่กัน เอารากคนทา 1 รากท้าวยายม่อม 1 รากคันทรง 1 รากย่านาง 1 รากกระดอม 1 พริก 1 ขิง 1 ดีปลี 1 เปล้าใหญ่ 1 ต้มกินคู่กัน หม้อก่อนที่เข้ารากกระทกรกนั้น กินก่อนบ้าง กินหม้อนี้บ้าง ทุกวันไปเถิดหาย ยา 2 ขนานได้เชื่อแล้ว ถ้าคนไข้กินขนม และสิ่งของใด ๆ เข้าไป ให้กินยาตามเข้าไปทุกที จะได้แก้ผิดสำแลงด้วยแล ฯ