ยาสว่างอารมณ์

ยาชื่อสว่างอารมณ์ ให้เอาเจตมูน 1 เจตพังคี 1 เปล้าใหญ่ 1 รากกระบือ 7 ตัว 1 ผิวมะกรูด 1 ผักส้มป่อย 1 ตรีกฏก เอาสิ่งละ 1 บาท ใบสมอทะเล 3 บาท ใบสลอด 3 บาท 1 ตำผงกินหายฝีในท้อง แก้ริดสีดวงอยู่ไฟไม่ได้ก็ดี ลงท้องด้วยเลือด ท้องโครกคราก กินข้าวมิได้ ธาตุหนัก 1 สลึง ธาตุเบา 1 เฟื้อง ละลายน้ำร้อน น้ำมะขามเปียก น้ำมะกรูด น้ำสุรา กินหายแล ฯ