ยาระบายไข้

ท่านให้เอาหญ้าตีนนก 1 โกฐ ก้านพร้าว 1 ยาดำ 1 บาท ลูกขี้กาแดงลูก 1 ใบ มะนาว 1 ลูกสมอไทย 1 แก่นสะเดา 1 ต้มกิน เป็นยาระบายไข้วิเศษนักได้ทำใช้แล้ว ฯ

ท่านให้เอารากมะไฟ 1 รากปีบ 1 รากมะกล่ำ 1 ต้มกิน แก้ร้อนแก้ไข้สันนิบาตหาย วิเศษนักแลฯ