ยาฝีชอนไช

ยาฝีชอนไชไป เอาหนอนตากอยาก 1 กุ่มทั้ง 2 มะดูกทั้ง 2 ตะไคร้หางนาก 1 หญ้าหนวดแมว 1 หญ้าพันงูแดง 1 ขันทองพยาบาท 1 กระดูกควายเผือก 1 เทียนดำ 1 ข่าทั้ง 2 ยาข้าวเย็นทั้ง 2 เชือกเขาหนัง 1 กำมะถัน 1 โพกพาย 1 คงคาเดือด 1 ต้มกินหายแล ฯ