ยาแก้ดากออก

ยาแก้ดากออก เอาศีรษะเต่านา 3 ศีรษะ เผาไฟให้ใหม้ การบูร 2 สลึง พริกไทย 7 เม็ด ไพล 3 แว่น ทำผงกระสายเหล้า น้ำร้อนก็ได้ กินหายฯ