ยาคุดทะราด

ท่านให้เอายาข้าวเย็นเทศ 5 ตำลึง ยาข้าวเย็นไทย 5 ตำลึง เขมาเล็ก 5 ตำลึง รากงิ้ว 5 ตำลึง เถาวัลย์นั่ง 5 ตำลึง ย่านาง 5 ตำลึง ดองด้วยเหล้า หมกข้าวเปลือกไว้ 3 วันกินแก้คุดทะราด หดหาย

ยาตัดรากคุดทะราด เอาศีรษะขะลา 7 อัน ดองดึง 1 มะดูกทั้ง 2 มะกา 1 แก่นพรม 1 ยาข้าวเย็น 5 ตำลึง ต้มกินหายแล ฯ

ยาคุดทะราด เอาเปลือกสะตือ 5 ตำลึง ดาวเรือง 5 ตำลึง ต้มกินหายแลฯ

ท่านให้เอาซังข้าวโพด 5 ตำลึง รากพริก 5 ตำลึง รากไทรน้อย 5 ตำลึง ยาข้าวเย็น 5 ตำลึง ต้มกินแก้คุดทะราดหายแลฯ

ท่านให้เอาเปลือกกะเบา 10 ตำลึง ยาข้าวเย็น 5 ตำลึง หญ้าหนวดแมว 5 ตำลึง มะพร้าวซีกหนึ่ง เอาข้างล่าว ผ่า 4 เอา 3 น้ำอ้อยงบหนึ่ง ผ่า 4 เอา 3 ต้มกินแก้คุดทะราดไฟหายแลฯ