ยาแก้หืด

ยาแก้หืด เอาพริกไทยทะนาน 1 น้ำผึ้งทะนาน 1 น้ำบอระเพ็ดทะนาน 1 มะพร้าวไฟลูก 1 เอาน้ำในลูกคั้นกะทิหนเดียว ใส่ลงด้วยยาทั้งปวง ดีเกลือครึ่งถ้วย ตั้งไฟก่อนให้ดี แล้วกินเท่าลูกพุทธา มื้อละ 3 ก้อน หายหืดแลฯ

ยาหืดให้เอาใบรัก 1 ใบ เสนียด 1 ตำเอาน้ำสิ่งละจอก เอาใส่สลอดตำเอาน้ำ 3 จอก เอาพริกไทยทะนานใส่ลง เคี่ยวด้วยน้ำยาให้แห้ง แล้วตำเป็นผง ละลายน้ำผึ้งกินแก้หืดหายแลฯ

ยาหืด เอาเทียนทั้ง 5 ข้าวสุกตกกลางเรือน 1 ข้าวก้นบาตร 1 สารส้ม 1 บาท งวงตาลเผาไฟแช่เป็นด่าง เอายาทั้งนั้นตำพอแหลก แล้วแช่น้ำด่าง กินแก้หืดหายแลฯ

ยาสูบเมื่อเป็นหืดหอบขึ้นมา ให้เอาดอกลำโพงกาสลัก 1 ขนหมานิล 1 หมอยข้าวโพด 1 มวนด้วยสมุดดำสูบหายแลฯ

ท่านให้เอาตุ๊กแกตัว 1 มาแกงใส่เครื่องเทศให้พร้อม ผักชี ยี่หร่า กระวาน กานพลู ลูก 2 ดอก 2 แล้วจึงกิน หายหืดแลฯ

ท่านให้เอารกมาย่างให้แห้ง 1 สารส้ม 1 บาท พริกไทย 5 ตำลึง ดีปลี 5 ตำลึง ตำผงละลายเหล้ากิน แต่พอควรหายหืดแลฯ

ท่านให้เอายอดกะเปาแดง 1 รากชองแมว 1 ข่าต้น 1 รกฟ้าก็ได้ คุคะก็ได้ เอาสิ่งหนึ่ง กรุงเขมา 1 ต้มกินหายแลฯ

ยาแก้หืด เอามะพร้าวไฟผลหนึ่ง เอาแต่ข้างศีรษะทำเป็นน้ำกะทิ แล้วเอาจุนสี 1 สลึง น้ำตาลทราย 1 ใส่ลง กวนกันดีแล้ว ตากน้ำค้างไว้คืน 1 จึงกินแก้หืดหาย ฯ

ยาแก้หืดเอาศีรษะกระดาษแดง 1 สารส้ม 1 บาท หางปลาช่อน 3 หาง เผาไฟแล้วตำเข้าด้วยกันทำเป็นก้อนกินน้ำกระสาย น้ำผึ้ง น้ำขิง ถ้าน้ำขิง น้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนไม่ได้เอามะขามเปียกห่อกินหายหืดแล