ยาแก้มานทะลุน

ยาแก้มานทะลุน บวมทั้งตัว บางทีบวมจนเป็นน้ำเหลืองก็มี เอากบที่ตายมา 1 ตัว พริกไทย 7 ขิง 7 กระเทียม 7 ทอดน้ำมันพร้าวด้วยกัน กินวันละตัว ครบ 3 วัน 3 ตัวหายแล ฯ