ยาแก้มานลม

ยาแก้มานลม เอาการบูร 3 บาท พริกไทยถ้วยขอบ 1 ดองสุรากินหาย หายแล้วจึงถ่ายยาหายแล ฯ