ยาแก้ดาก

ยาแก้ดากออก เอาศีรษะเต่านา 3 ศีรษะ เผาไฟให้ไหม้ 1 การบูร 2 สลึง พริกไทย 7 เม็ด ไพล 3 แว่น ทำผงกิน น้ำกระสายเหล้า น้ำร้อนก็ได้ หายดากออกแล ฯ