ยาอุประทม

ยาอุประทม เอารากกำจาย 1 รากผักขาว 1 รากระเพลา 1 หัวแห้วหมู 1 รากชุมเห็ดเทศ 1 ผักเสี้ยนผีทั้ง 5 ต้ม 3 เอา 1 แก้อุประทมรั่ว องคสุด ไส้ด้วน เลือดตกทวารทั้ง 9 ก็หาย ได้ใช้มาแล้ว