ยามะเร็ง (หมอโหร)

ยามะเร็งของท่านหมอโหร อยู่หลังวัดเกาะ ให้เอาทศกร 2 สลึง หญ้าลูกเคล้า 1 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 2 สลึง ขิง 2 สลึง โกฐน้ำเต้า 1 สลึง กานพลู 2 สลึง ใบพลูแก่ 1 บาท การบูร 2 สลึง สุราเป็นกระสาย บดไว้กินแต่น้อย อย่าเพิ่งให้มาก ถ้ายานั้นขับหนักให้กิน 3 วัน หยุด 3 วัน แล้วจึงกินอีก หายมะเร็งวิเศษนัก ยานี้เจ้าของบอกว่าแก้ประดงลิง มันเป็นเม็ดขึ้นเหมือนเป็นหัด ยานี้ใช้ได้มากแลฯ