ยามะเร็งเปื่อย

ยาต้มแก้มะเร็งเปื่อย เอาโลดทะนงแดง 1 รากส้มกุ้ง 1 สะคาน 1 ลูกกระดอม 1 ศีรษะหัวหมู 1 รากมะเดื่อดิน 1 แก่นขี้เหล็ก 1 บอระเพ็ด 1 ไพล 1 ต้มกินแก้มะเร็งเปื่อยหายแลฯ

ยามะเร็ง เอาขันทองพยาบาท 5 ตำลึง ตะไคร้หางนาค 5 ตำลึง รากมะดูก 5 ตำลึง หมาดเหลือง 5 ตำลึง มะพร้าวไฟผล 1 เอาทั้งเยื่อ กะลา ยาข้าวเย็นทั้ง 2 สิ่งละ 5 ตำลึง ยาสูบบางช้างเอาแต่พอควร ต้มกินห้าถ่าย สิบถ่าย หายมะเร็งแล ฯ

ยามะเร็งท่านให้เอาข้าวตากคั่วพอเหลืองดี เอา 1 ตำลึง เทียนดำ 1 ตำลึง ปรอท 1 บาท ใส่ครกตำกวนด้วยกันให้ละเอียดจงดีแล้วตากแดด กวนไปจนยาทั่ว ล่อนไม่ติดครก จึงเอาน้ำผึ้งใส่ลง กวนให้กินกัน เอาใส่โถไว้กิน เท่าเม็ดลูกมะแว้ง เช้าเย็น ครั้นกินหลายวัน แผลนั้นแซะออก คือยานั้นขับไล่ ให้ปากเหม็น ฟันคลอน ให้เบื่อข้าว เป็นหลายอย่าง อย่าตกใจ ให้หยุดยาเสียก่อน อย่าเพิ่งกันสัก 5 - 6 - 7 วัน อมยาต้นแก้ฟันไปเถิด ที่แผลแซะเปื่อยออกไป คือตัวมันซ่านออกมา เอาเนื้อกุ้งสด ตำพอกสักเวลา 1 จึงเอาใบสะแก 1 ข้าวสุกเผาไฟให้ใหม้ 1 กะปิดีเผาสักน้อย 1 มาพอกไปสัก 2 - 3 วัน ถ้าเป็นไม่เมามึนเหมือนเก่า สบายแล้ว กินยาไปอีกวันหนึ่ง กินเว้น 2 วัน กินสักหนหนึ่ง 2 หน จึงกินเถิด

ยารมใบมะขามนั้นก็รมไป หายมะเร็งวิเศษนักแล ฯ

ท่านจึงให้ทำยามะเร็ง เอาใบมะขาม 1 ใบส้มป่อย 1 เปลือกตะโกพนม 1
เกลือน้อย 1 ต้มทำท่อรม เรียกเนื้อ ถอนผ้าหายเร็ว ใช้แล้ว ฯ