ยามะเร็ง (3)

ยามะเร็ง ท่านให้เอาเปลือกกระเบา 10 ตำลึง สากกระเบือสวา 10 ตำลึง หญ้าหนวดแมว 5 ตำลึง ยาข้าวเย็น 5 ตำลึง ตาไม้ไผ่ป่า 3 ตา ชามเทพนม 3 ซีก ไม้สัก 5 ตำลึง ต้มกิน 3 เวลา หายมะเร็งแล ฯ