ยาประดง

ยาประดงเอารากโพบาย 1 รากแฝก 1 รากตะคร้อหนาม 1 วัลย์เปรียง 1 ยาข้าวเย็นใต้ 1 รากตะขบ 1 เปลือกประดงคอ 1 เปลือกสำโรง 1 ต้มกินหายประดงแล