ยานิ่ว

ยานิ่ว เอาหัวผักบุ้งเผาให้เป็นเถ้า 1 เบี้ยจั่นเผา 1 แล้วจึงเอาทราย มาต้มเคี่ยวเอาน้ำละลายยา เมื่อจะกินอดข้าวให้สายจึงกิน ถึงว่าเป็นกรวดปูนมีอยู่ก็แตกออกมาแลแต่ถ้วยน้ำชาทีเดียว ก็หายได้ทำแล้ว ตีค่าไว้ 10 ตำลึงแลฯ