ยาเลือดแห้ง

ท่านให้เอาเถาคันทั้ง 2 สิ่งละ 5 ตำลึง แก่นแสมทั้ง 2 สิ่งละ 5 ตำลึงเถาวัลย์เปรียง 2 ตำลึง ใบมะกา 2 ตำลึง 2 บาท ใบส้มป่อย 2 ตำลึง 2 บาท ใบมะขาม 2 ตำลึง 2 บาท เทียนดำ 2 ตำลึง 2 บาท หัวหอม 9 หัว 1 ข้าวเปลือกชาม 1 ฝาง 2 ตำลึง 2 บาท ดีเกลือ 2 ตำลึง 2 บาท หญ้าไทร 2 ตำลึง 2 บาท เกลือพอเค็ม ต้มเอาน้ำยาให้มาก แล้วจึงเคี่ยวให้งวด ใส่โถไว้กินวันละถ้วยข้าว แก้เลือดแห้ง เลือดเสีย บริบูรณ์ ดีนักแล ฯ